Projekcia a elektro-revízie

Elektro projekcia (AutoCAD, E-Plan)

  • Projekcia NN inštalácií
  • Projekcia MN inštalácií
  • Projekcia PSN / EZS
  • Projekcia EPS / Elektrickej požiarnej signalizácie
  • Projekcia Kamerových systémov CCTV/IP

Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu E1 A,B / E2 A,B

Spoločnosť SD Služby s.r.o. poskytuje východiskové, periodické a mimoriadne elektro revízie. Vykonávame revízie elektrických zariadení v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu s napätím do 1000V a tiež revízie bleskozvodov aktívnych a pasívnych vlastným revíznym technikom.

Vykonávame revízie elektroinštalácií bytov, domov, kancelárií, úradov, škôl, skladov, výrobných hál a
priemyselných objektov.

Poskytujeme elektro revízie na staveniskách a demoláciách.

EMITplus s.r.o 2012