Zabezpečovanie tovarov

Spoločnosť sa zaoberá ochranou vystavených tovarov v predajniach pred nežiadúcim odcudzením a poškodením. Pri elektronických tovaroch je možné zabezpečenie rozšíriť aj na dobíjacie členy, ktoré zabezpečia nepretržitú prevádzku elektronických prístrojov pre ich názornú ukážku a odskúšanie zákazníkom.

Zabezpečenie tovarov môže byť napojené na lokálnu vyhodnocovaciu ústredňu s akustickou signalizáciou, prípadne na stredisko registrácie poplachov, SBS ochranu, alebo GSM komunikátor pre priamy dohľad majiteľa.

EMITplus s.r.o 2012