Analógové kamerové systémy

  • Samsung
  • Shany
  • Bosh
  • Ademco
  • Sony
  • Honeywell
  • Simple
  • CNB

Snímacia časť obsahuje rôzne typy kamier /farebné, čiernobiele, otočné, naklápacie, s približovaním, s ovládaním clony/ a objektívov.

Prenosovú časť tvorí kabeláž potrebná na prenos obrazu z miesta snímania do miesta archivácie a vyhodnotenia. Najčastejšie ide o koaxiálnu kabeláž, aj keď v súčasnej dobe s vývojom internetu a počítačových sietí výstúpilo do popredia využívanie práve štruktúrovanej kabeláže, tvoriacej počítačovú sieť. V náročných zarušených
prostrediach možno s výhodou využiť optický rozvod, hoci jeho nadobúdacie náklady sú ešte pomerne vysoké. Výhodou tejto kabeláže je, že nedochádza k rušeniu signálu, tým je možný prenos videosignálu na podstatne väčšiu vzdialenosť bez použitia opakovacích a zosilovacích prvkov. Riadiaca a nahrávacia časť v sebe zahŕňa viacero zariadení. V súčasnej dobe sú nám už dobre známe analógové videorekordéry vytláčané digitálnymi a inými možnosťami záznamu videosignálu. V poslednej dobe nastal boom v oblasti záznamu obrazu na HDD počítača, prípadne na DVD RAM disky. Prečo? Skúste si sami zodpovedať na tieto otázky: Koľkokrát môžete premazať dáta na videokazete a koľkokrát na HDD počítača? Ktoré médium Vám poskytne lepší komfort vyhľadávania dát na médiu? Ktoré médium má vyššiu kapacitu záznamu? O kvalite záznamu nehovoriac…

Zobrazovacia časť zažila v poslednej dobe taktiež rapídnu zmenu. Staré pomerne veľké a ťažké monitory nahrádzajú elegantné displeje. S vývojom techniky pribúdajú neustále iné a iné možnosti a

doplnkové zariadenia, pomocou ktorých môžeme zvýšiť efektivitu kamerového systému, napr. použitím vhodných kamier a zariadení sledovať pohyb vybraného cieľa, príp. pomocou modemu prenos obrazu na iné miesto

EMITplus s.r.o 2012