EPS – Elektrická požiarna signalizácia

Základná ponuka produktov

Detekcia požiaru

 • Autonómne detektory
 • Detektory pre ústredne EZS výrobcu System Sensor
 • Elektrická požiarna signalizácia Labor Strauss (malé, stredné a veľké inteligentné systémy)
 • Špeciálne hlásiče System Sensor
 • Hásiče a ústredne Bentel
  Detekcia úniku plynu
 • Autonómne detektory
 • Malé systémy pre kotolne
 • Detekcia CO v garážach Duran Electronica
 • Priemyslové aplikácie

Doplnky

 • Sirény, majáky
 • Prídržné magnety
 • Elektromagnetické zámky
 • Bezhalogénové a funkčne odolné káble
 • Testovacie a montážne náradie

 • Vstupná časť – rôzne typy detektorov /ionizačné, optickodymové, tepelné, vyžarovania plameňa/ a tlačidlových hlásičov
 • Ovládacia časť – tablo ústredne Jadro – požiarna poplachová ústredňa
 • Signalizačná časť – akustická /sirény/, optická /majáky/
 • Prenosová časť – diaľkový prenos informácii na požiarny pult
 • Napájacia časť – elektrická rozvodná sieť a záložný akumulátor
 • Doplnková časť – doplnkové zariadenia /ovládanie vetracích klapiek, požiarnych dverí, spúšťanie samočinných hasiacich zariadení/

EMITplus s.r.o 2012