Perimetrická / Plotová ochrana

 • Vonkajšia ochrana priestorov
 • IR bariera ochrana
 • Vonkajšia ochrana priestorov
 • Mikrovlnné bariery

Vonkajšia ochrana priestorov

 • Vstupná časť – rôzne typy detektorov /PIR, MW/, bariér, plotových detekčných systémov, detekčných systémov na báze štrbinových káblov a kamier
 • Ovládacia časť – klávesnica
 • Jadro – poplachová ústredňa
 • Signalizačná časť – akustická /sirény/, optická /majáky/
 • Prenosová časť – diaľkový prenos informácii na pult centrálnej ochrany
 • Napájacia časť – elektrická rozvodná sieť a záložný akumulátor
 • Doplnková časť – doplnkové zariadenia /ovládanie osvetlenia stráženého objektu, spustenie externých sirén/

Vonkajšia ochrana priestorov

 • Mikrovlnné bariery
 • Triboelektrická plotová ochrana

EMITplus s.r.o 2012