Silno a slaboprúdové inštalácie

Kompletné elektroinštalácie

Slabo a silnoprúdové inštalácie priemyselných objektov a rodinných domov. Silnoprúdové inštalácie do 1000V, slaboprúdové inštalácie, PC rozvody,TV rozvody, optické spoje a inštalácie.

  • Projektovanie elektroinštalácií
  • Realizácia káblových rozvodov
  • Montáž a výroba rozvádzačov silnoprúdových/slaboprúdových
  • Elektro dozor
  • Revízie a funkčné skúšky elektrických zariadení a inštalácií

EMITplus s.r.o 2012